Specializuji se na práci s dětmi a dospívajícími. Moje oblíbené téma je identita, kterou často řeším především s dětmi, vyrůstajícími v pěstounské péči, osvojení či s jedním nevlastním rodičem.

Pracuji pod supervizí - ta slouží k dalšímu vzdělávání a zkvalitňování mé práce. O klientech při ní mluvím v anonymizované podobě a pouze se zkušenými kolegy vázanými mlčenlivostí. 

Dodržuji etický kodex EAP

Nejsem zdravotnické zařízení. Nespolupracuji se zdravotními pojišťovnami. Nepotřebujete žádná doporučení, stačí se pouze objednat. 

Konzultace jsou hrazeny přímou platbou klienta. 

Informace z naší spolupráce jsou přísně důvěrné a nikomu je nesděluji. Výjimku tvoří oznamovací povinnost dle § 368 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. v platném znění "Neoznámení trestného činu", která se týká pouze těch nejzávažnějších trestných činů (např. týrání svěřené osoby, vražda). 

 

Vzdělání:

Filozofická fakulta, MU Brno, obor Psychologie, 2005 - 2010, Mgr.

Psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii, 2010 - 2015, 1000 hodin, MUDr. Roubal, PhD.

Výcvik Vztahová psychoterapie dětí a adolescentů, 2017 - 2018, 96 hodin, MUDr. Peter Pöthe 

Výcvik pro lektory PRIDE - přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů, 2015, 250 hodin, Mgr. H. Kušnířová, Mgr. C. Zákora

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí, 2011 - 2012, 114 hodin, MUDr. V. Chvála

Sandplaying - využití herního pískoviště v terapii dětí, 2015, 27 hodin, Mgr. A. Vávrová

Psychopatologie pro dětské terapeuty, 2015 - 2016, 22 hodin, Mgr. K. Wawroszová

Praxe:

Rodinné centrum Maják, z. s. Tanvald - 2017 - dosud - externí psycholog pro děti a dospívající v pěstounské péči

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - 2014 - dosud - psycholog, specializace na oblast NRP a práci s dětmi

Dětský diagnostický ústav Liberec - 2013 - 2014 - psycholog

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec - 2010 - 2012 - psycholog