Co nabízím:

Individuální psychoterapie dospělých

Probíhá formou rozhovoru v bdělém stavu. 

Ať už chcete uspokojivější vztahy, lépe porozumět sami sobě a zážitkům, které vás ovlivnily. Naučit se zacházet s emocemi, využít svůj potenciál. Potřebujete pomoct zvládnout akutní i chronické potíže či překonat krizi. Zažili jste trauma a nesete si následky. Máte psychosomatické potíže, jste somaticky nemocní a komplikuje vám to život. Potřebujete učinit závažné životní rozhodnutí. Jednoduše se chcete cítit spokojeněji a klidněji, víc ve své kůži. V tom všem vám mohu být nápomocná. 

Individuální psychoterapie dospívajících

Probíhá formou rozhovoru v bdělém stavu.  Na míře spolupráce s rodiči/pěstouny se domlouváme podle potřeby a věku klienta. 

Dospívání je bouřlivé období, v kterém potřebuje spoustu lidí podpořit. Nejčastěji řešenými obtížemi bývá vztah k sobě (identita, sebevědomí...), vztahy s vrstevníky (osamělost, šikana, odmítnutí...), vztahy s rodiči (separace, pravidla...), emoční problémy, sebepoškozování, suicidální myšlenky a tendence, experimentování s návykovými látkami a mnoho dalších. 

Individuální psychoterapie dětí

Čím mladší dítě, tím více se psychoterapie podobá volné hře. Pomocí ní tzv. odehrávají zážitky a emoce, se kterými si neví rady. Děti mají úžasně flexibilní mozek a přirozenou tendenci k psychickému růstu. Díky tomu jsou schopny dělat rychle velké pokroky. Čím dřív po začátku obtíží se s psychoterapií začne, tím lépe. Psychoterapii dětí vždy kombinuji s poradenskými konzultacemi pro jejich rodiče/pěstouny (ideálně oba, ne nutně společně). Nepřijímám děti do psychoterapie, pokud s tím jeden z rodičů vyjádří výslovný nesouhlas.

Nejčastěji s dětmi řeším vztahy v rodině (rozvod rodičů, nevlastní rodiče, sourozenecká rivalita ...), školu (vztahy se spolužáky a učiteli, adaptace na MŠ, ZŠ, zvládání nároků ...), emoční potíže (úzkostnost, fobie, vztek, neklid ...), psychosomatické obtíže (opakovaná bolest hlavy, břicha ...), krizové situace a traumata (onemocnění či úmrtí blízkého, těžká nemoc dítěte, zneužívání, týrání, napadení, šikana ...)

Psychologické poradenství


Potřebujete poradit s konkrétní situací, ujasnit si, jak v ní postupovat? Poradenství se hodí k řešení jednodušších, jasně ohraničených problémů (např. výchovné otázky, porozvodová péče o děti). Obvykle trvá kratší dobu než psychoterapie, výjimkou není ani jednorázová konzultace.